Disclaimer

Algemeen Gebruik van de Website

Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden en disclaimer:

  1. Nauwkeurigheid van de Informatie: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar we garanderen niet de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

  2. Aansprakelijkheid Beperking: We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie die hierin wordt verstrekt.

  3. Externe Links: Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade dat kan voortvloeien uit het gebruik van deze links.

  4. Wijzigingen in de Informatie: We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze website te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig deze voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Door het gebruik van deze website erkent de gebruiker dat ze deze disclaimer hebben gelezen en begrepen, en stemmen ze in met de hierin uiteengezette voorwaarden.

Voor specifieke vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres: [email protected]