Vilkår og betingelser

PartTracker anvender de generelle vilkårene til den Nederlandske Kongelige Metalforening.

Fordi vi sikter mot en sirkulær industri, kan det være emner som er litt forskjellige enn fra våre egne regler. PartTracker sine betingelser gjelder ovenfor metallforeningens betingelser når de er motstridende eller avvikende.

Vennligst les vilkårene nøye, hvis du har spørsmål, vennligst kontakt PartTracker.

Forespørsel om tilbud
WhatsApp WhatsApp