Resirkulering av industrielle elektroniske materialer?

PartTracker ordner fjerning av gamle E-installasjoner. Du mottar et beløp for de tilbudte varene og wij ordner resten.

Dine gamle elektroniske installasjoner resirkulere?

Det som har blitt brukt og som ikke lenger har plass i varehuset, må ryddes pent opp.

Vi gjør dette med en buy-out-handling. Du mottar et beløp for det tilbudte materialet, og vi henter det opp, demonterer det og tar vare på ødeleggelsen og rapportering til produsenten.

På lengre sikt vil produsentene få en bedre detaljert oversikt over bruk av deres produkter.

Send dine opplysninger. Vi kontakter deg snart.

Forespørsel om tilbud
WhatsApp WhatsApp