Vår tjenester

  • PartTracking, søker etter en utdatert del eller en del med for lang leveringstid.
  • Redistribuere, mekling og handel av overskudd av elektriske artikler.
  • Reparasjonstjenester, organisering av ulike typer reparasjoner på elektriske produkter.
  • Utvekslingstjenester, leverer en korrekt fungerende renoverte del med rabatt og tar imot den defekte.
  • Resirkulerer, kontrollskaper som må bli fjernet, tjener du penger på. Vi kommer til dere og betaler deg istedenfor at dere må betale for å få dem bortført.
Forespørsel om tilbud
WhatsApp WhatsApp