Prosjekter

PartTracker BV deltar jevnlig i 2. Life-prosjekter.

Flere partier er involvert i 2. Life-prosjekter, som har interesse i å gi en installasjon eller anlegg en ny sjanse. PartTracker BV har et godt omdømme når det gjelder å sette opp, overvåke og administrere slike prosjekter.

Hvis du har en installasjon eller flere installasjoner tilgjengelig, la PartTracker vite det.

3 april 2019
blank

Rijkswaterstaat moderniseringsprosjekt Sluizen Delden / Hengelo

Sirkulær Industri praksis ... Låst oppgraderinger i Nederland. Gamle revidert og solgt eller resirkulert.
Forespørsel om tilbud
WhatsApp WhatsApp