Verdien meer met de circulaire economie

Verdien meer met de circulaire economie

De verandering van onze economie naar een circulaire economie biedt kansen voor productiebedrijven en hun paneel- en machinebouwers. Je kunt van mening zijn dat verduurzaming ‘niet jouw ding is’ en er toch aan meedoen omdat het inmiddels een winstgevende bedrijfsactiviteit is. Wereldwijd worden inmiddels jaarlijks miljarden geïnvesteerd in circulaire productieprocessen, dus er is aan beide kanten winst te behalen.

Deze verandering is natuurlijk niet in één dag gerealiseerd. Na het logische idee dat je materialen moet hergebruiken is de uitvoering een hele opgave. Een lineaire economie met al haar facetten is nog steeds de dagelijkse praktijk in onze elektrotechnische industrie. Veranderen vraagt dus inspanning. PartTracker neemt hierin het voortouw en maakt de circulaire economie toegankelijk voor machine- en paneelbouwers.

Het begin is eenvoudig: Allereerst vinden we dat wat geleverd wordt, ook gebruikt moet worden. Als machines en hun componenten op de plank liggen  is de energie van het delven van de grondstoffen en het produceren van een onderdeel onzinnig geweest. De volgende stap is eveneens een kleine: Alles wat we leveren ondersteunen we gedurende de technische levensduur, want dit is een kernwaarde van de circulaire economie: “gebruiken tot einde technische levensduur”. De laatste stap vraagt wat meer inspanning: We ontmantelen de componenten na hun levensduur.

In de circulaire economie komen duurzaamheid en winstgevendheid samen. Je kunt het niet alleen. Het vraagt om een inspanning van meerdere waardeketens, waarbinnen je je positie zoekt en je bestaande bedrijfsmodel uitbreidt met een winstgevende activiteiten.

Deze werkwijze vraagt een andere benadering van de leveringsketen. We vinden dat de “toeleveringsketen” een begrip is met een betekenis die niet meer past in een circulair economische keten. Bij PartTracker zien we ons liever als onderdeel van een “Cel”. Dit wil zeggen dat we onze leveringen niet over de schutting gooien en degene (machine- paneelbouwer, productie omgeving) die aan de andere zijde staat succes wensen. We werken samen als onderdeel in het proces waarin we verantwoordelijk zijn voor de aan- en afvoer van de juiste producten op bepaalde tijden en plaatsen.

Omdat het aan- en afvoer betreft van producten die we leveren is de voorraad bij onze relaties optimaal, zijn onderdelen beschikbaar (ook als ze niet meer geproduceerd worden), en kan er gesproken worden over intensieve samenwerkingen op het gebied van service, preventief onderhoud en voorraad strategie.

PartTracker verkoopt, exploiteert, onderhoudt, renoveert en circuleert bedrijfskritische elektrotechnische componenten en hun ondersteunende software.

De vierde industriële revolutie

De vierde industriële revolutie

We kunnen er van alles van vinden, maar een aantal thema’s spelen voor u als beheerder of inkoper van bedrijfskritische elektrotechnische onderdelen de komende jaren een belangrijke rol: klimaatverandering, de groei van de afvalberg en de groeiende rol van kunstmatige intelligentie vragen om aandacht en worden door veel bedrijven beleidsmatig voorgeschreven bij de keuze van machines en componenten.

Voeg daar nog eens de krimpende beschikbaarheid van grondstoffen en we worden vanzelf gedwongen om tot een aan alle kanten duurzaam productieproces te komen. Dat weten we al lang (de club van Rome schreef het in 1974) maar pas nu komt de overheid met serieus beleid die de volgende industriële revolutie inleidt, die we gemakshalve Industrie 4.0 noemen.

De eerste twee industriële revoluties brachten een groot deel van de mensheid welvaart, de derde bracht de mensen welzijn en de vierde moet de balans op de aarde herstellen, zodat we die welvaart en dat welzijn langdurig borgen. Ondanks al het goede dat de industrie de menselijke beschaving heeft gebracht, zijn er ook enorme gevolgen voor de gezondheid van de rest van de planeet.Als we een manier willen vinden om die vierde industriële revolutie duurzaam te maken moeten we hem doorontwikkelen tot een circulaire economie.

Naast de mooi en belangrijke vergezichten die de circulaire economie ons biedt is het ook van belang om het praktisch te maken. Stel je eens voor dat een goede inzet van bedrijfskritische elektrotechnische onderdelen niet alleen goed in voor mens en milieu, maar ook een directe bijdrage aan het resultaat levert? Dat je niet alleen de verspilling elimineert, maar er zelfs geld mee kunt verdienen?

Als we onze impact op de planeet willen verminderen, moet de industrie het voortouw nemen. Meer dan 90% van het afval in de wereld wordt door de industrie geproduceerd. Dat maakt het laatste beetje dat door onze huishoudens wordt veroorzaakt een stuk minder relevant. In plaats van mensen te belasten met plastic inzameling, de derde, vierde en vijfde scheidingscontainer in de tuin en statiegeld op van alles en nog wat kunnen we beter voorkomen dat deze materialen bij de eindgebruiker uitkomen.

De circulaire economie is meer dan een duurzaamheidsinitiatief – het gaat erom industriële bedrijven te helpen geld te verdienen en te besparen door hun hulpbronnen en afval efficiënter te beheren. Dit afval kan worden verminderd, te gelde worden gemaakt en verspreid over toeleveringsketens en waardenetwerken. Met andere woorden, industriële bedrijven moeten hun afval gaan beschouwen als waardevolle voorraad. Als ze het goed doen, verbruiken ze minder en creëren ze meer waarde voor hun aandeelhouders.

Het voordeel van circulaire economie is dat u hem zelf niet hoeft te bedenken, maar dat hij er al is. Bedrijven die de afgelopen jaren in duurzaamheid hebben geïnvesteerd zien inmiddels dat hun resultaat toeneemt omdat ze besparen op afvalkosten en verdienen aan hun restproducten (en niet te vergeten rest-productiemiddelen) GE Digital heeft berekend dat er jaarlijks zo’n 700 miljard dollar gat worden omgezet in de circulaire economie.

Zoals gezegd, naast de output van uw productieproces is ook de wijze waarop u produceert van belang. Zijn uw machines wel duurzaam? Welke verbruiksmaterialen gebruikt u in het proces en hoe borgt u dat uw machines en componenten aan het einde van hun levensduur duurzaam worden gerecycled of zelfs opnieuw ingezet? PartTracker heeft slimme oplossingen om dat te realiseren en maatwerk voor uw productieketen te ontwikkelen. We komen daar graag met u over in gesprek omdat wij ervan overtuigd zijn dat de circulaire economie niet alleen noodzakelijk is, maar ook voor alle betrokken partijen winstgevend kan zijn.

Industrie V4.0

Industrie V4.0

Als leverancier van bedrijfskritische elektrotechnische onderdelen is PartTracker ook een enthousiaste trekker van product- en procesinnovaties.

We werken met elkaar hard aan de implementatie van Industrie 4.0 om het productieproces te moderniseren. Dat vraagt veel productinnovatie en ook veel meer samenwerking. Die samenwerking krijgt op veel niveaus vorm; we werken internationaal samen met onze ketenpartners en lokaal met de ondernemingen om de hoek. We zijn immers gevestigd in de Zaanstreek; één van de eerste plaatsen waar een industriële revolutie plaats vond. De plek waar kracht werd opgewekt met behulp van windmolens en waar innovaties als de nokkenas zijn uitgevonden.

Vanuit onze ‘think global, act local’-filosofie hebben we ons aangesloten bij de lokale Zaanse zakensociëteit De Corner. Immers, er zijn nog steeds veel maakbedrijven in onze regio gevestigd en we kunnen nog veel van elkaar leren om onze doelstellingen te bereiken. Dat gaat verder dan onze kerncompetentie ( zo snel mogelijk onderdelen leveren om uw machines aan het werk te houden), want we kunnen er in deze tijd niet om heen ons ook in te zetten om serieus werk te maken van de circulaire economie en Dual Use te voorkomen. Iets wat we overigens met veel overtuiging doen.

In een beschikbaarheidsplan maken we gebruik van onze kennis van de markt en de behoefte van onze afnemers. PartTracker maakt deze plannen voor meerdere productiebedrijven en machinebouwers. Wij weten waar onderdelen liggen, voor nieuwe machines en voor machines die een lange staat van dienst hebben. Daardoor ligt een kritisch onderdeel soms bij jou op de plank, soms bij ons in het magazijn en soms zelfs op voorraad bij een andere fabriek. Op deze manier zorgen we ervoor dat jij de rust hebt dat een onderdeel dat moet worden vervangen, altijd op het juiste moment bij de machine is.

Heeft u vragen over onze uitgebreide services van elektrotechnische producten? Bekijk onze online catalogus. of kijk naar onze diensten die waarde toevoegen voor elk industrieel bedrijf in de keten. Meer weten? Neem dan contact op via: sales@parttracker-industrial.com of bel met Alex van Dam: +31 6 46 060 317.

Beschikbaarheidsplan

Beschikbaarheidsplan

Productiebedrijven maken gebruik van machines. Deze machines moeten worden onderhouden. Bij het onderhoud van machines gebruikt u onderdelen. Deze bedrijfskritische onderdelen moeten worden onderhouden en voor het einde van hun levenscyclus worden vervangen. De eenvoudigste, maar ook duurste, oplossing is om alle bedrijfskritische onderdelen op voorraad te houden.

Misschien heb je zo’n magazijn, waar onderdelen jaren liggen te wachten tot ze een keer kunnen worden ingezet. Misschien heb je ook de ervaring dat , op het moment dat je ze nodig hebt, de onderdelen niet meer functioneren of ‘gewoon’ verdwenen zijn. Hoe zorg je er voor dat het productieproces ononderbroken doorgaat zonder grote budgetten te reserveren voor dit onderhoud?

De PartTracker Scan

PartTracker heeft een oplossing voor dit vraagstuk. Bij een PartTracker Scan maken we een inventarisatie van bedrijfskritische machines en onderdelen. Op basis van deze analyse maken we een beschikbaarheidsplan, waarin we beschrijven welke onderdelen bedrijfskritisch zijn, welke eisen jij stelt aan vervangingstermijnen en waar deze onderdelen beschikbaar zijn.

In een beschikbaarheidsplan maken we gebruik van onze kennis van de markt en de behoefte van onze afnemers. PartTracker maakt deze plannen voor meerdere productiebedrijven en machinebouwers. Wij weten waar onderdelen liggen, voor nieuwe machines en voor machines die een lange staat van dienst hebben. Daardoor ligt een kritisch onderdeel soms bij jou op de plank, soms bij ons in het magazijn en soms zelfs op voorraad bij een andere fabriek. Op deze manier zorgen we ervoor dat jij de rust hebt dat een onderdeel dat moet worden vervangen, altijd op het juiste moment bij de machine is.

Heeft u vragen over onze uitgebreide services van elektrotechnische producten? Bekijk onze online catalogus. of kijk naar onze diensten die waarde toevoegen voor elk industrieel bedrijf in de keten. Meer weten? Neem dan contact op via: sales@parttracker-industrial.com of bel met Alex van Dam: +31 6 46 060 317.

Snelle levering nodig?

Snelle levering nodig?

PartTracker levert nieuwe, gereviseerde, al dan niet gangbare of uitgefaseerde onderdelen. Om een machinestilstand zo snel mogelijk het hoofd te bieden, is PartTracker voor u de beste keuze. Snelle leveringen en service van servomotoren en operator panels. Niet zeuren maar poetsen: Eerst de machine draaien dan de rest. PartTracker levert alle bekende en minder bekende merken.

SIEMENS, ALLEN BRADLEY, MITSUBISHI, INDRAMAT, ABB, FANUC, SCHNEIDER, OMRON, SEW, DELTA ELEKTRONIKA, EMETA, ASM, ROLAND, IFM, BALUFF, Control Techniques etc. etc.

Internationale verzending

PartTracker verzorgt, als lid van EVOFENEDEX en NVHI, voor u de zorgeloze import en export van uw componenten.

Nieuwe uitdagingen

De productiewereld maakt een periode van grote veranderingen door. Daardoor ontstaat ook druk op de beschikbaarheid van onderdelen, bijvoorbeeld inde voedingsmiddelenindustrie. Deze industrie kent een transitie, zowel in het gebruik van verpakkingsmaterialen als dat de wensen van de markt veranderen. Andere branches en sectoren, zijn land- en tuinbouw, olie en gas, automotive branche en verpakkingsindustrie waar bedrijven steunen op de service en leveringen van PartTracker als het gaat om een HMI of Display, Frequentie regelaar, Servomotor, assen aansturing, Voedingen, Sensoren en PLC materialen. We zien u graag bij PartTracker, is het niet vanwege een storing, dan wel voor de bedrijfskritische voorraad regelingen die we hebben, of een andere service.

Heeft u vragen over onze uitgebreide services van elektrotechnische producten? Bekijk onze online catalogus. of kijk naar onze diensten die waarde toevoegen voor elk industrieel bedrijf in de keten. Meer weten? Neem dan contact op via: sales@parttracker-industrial.com of bel met Alex van Dam: +31 6 46 060 317.